Analiza wyników ankiety "Kawa ☕"

Czy pije Pan / Pani kawę?
Jaką kawę Pan / Pani najczęściej pije?
Jak często kupuje Pan / Pani kawę?
Co Pan / Pani zwykle dodaje do kawy?
Jak często piję Pan / Pani kawę?
Ile wydaje Pan / Pani miesięcznie na zakup kawy?
Czy planuje Pan / Pani zakup kawy w najbliższym miesiącu?
Jakie znaczenie ma dla Pana / Pani marka przy wyborze kawy?
W jakich sklepach (miejscach) dokonuje Pan / Pani zakupów kawy?
Jakie znaczenie ma dla Pana / Pani cena wyborze kawy?
Czy jest Pan / Pani zainteresowany wprowadzeniem nowych smaków na rynek?
Czym kieruje się Pan / Pani przy wyborze kawy?
Jaką kawę Pan / Pani preferuje?
Pani/ Pana wiek
Pani / Pana płeć
Pani / Pana miesięczny dochód?
Pani / Pana miejsce zamieszkania