Analiza wyników ankiety "Podłoga"

Płeć?
Z czego wg Ciebie są najepsze podłogi?
Jaki kolor?