Analiza wyników ankiety "słuchawki"

masz słuchawki
jakie one są