Analiza wyników ankiety "Pory roku"

Jaką porę roku lubisz najbardziej?
Dlaczego?