Analiza wyników ankiety "Twój minutnik"

Czy podczs gotowania używasz urządzenia zwanego minutnik
Płeć
Jest to minutnik
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Czy może twój smartfon pełni czasem w kuchni funkcję minutnika
Jak często korzystasz z Internetu?