Analiza wyników ankiety "Cebula"

Czy w twojej kuchni używasz cebulę
Płeć
Częściej jest to cebula
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Cz używasz również w kuchni cebulek marynowanych
Sytuacja zawodowa
Czy uprawiasz np na swoim okiennym parapecie zieloną cebulkę
Jak często korzystasz z Internetu?