Analiza wyników ankiety "Księga, a życie"

  "Życie jest jak otwarta księga" - ma sens takie porównanie ?