Analiza wyników ankiety "Las- jako miejsce wypoczynku i rekreacji"

Jak często przebywa Pani/Pan w lesie?
W jakiej porze roku Pani/Pan najchętniej odwiedza las?
W jakim celu odwiedza Pani/Pan las?
Co najbardziej ceni Pani/Pan w lesie?
Jako miejsce wypoczynku zdecydowanie wolę:
Jakich udogodnień dla turysty oczekuje Pani/Pan w lesie?
Czy w czasie odpoczynku w lesie poszukuje Pani/Pan ciekawostek przyrodniczych takich
Co Pani/Pana zdaniem w największym stopniu zagraża lasom na terenie Gminy Rogów:
Zakaz wjazdu samochodami do Lasów Państwowych uważa Pani/Pan za: