Analiza wyników ankiety "Bar mleczny"

Jest w twojej miejscowości Bar Mleczny?
Korzystasz z takiego Baru?
Podaj miejsce zamieszkania