Analiza wyników ankiety "Pielgrzymka"

Byłeś na jakiejś pielgrzymce?
Dokąd była ta pielgrzymka?
Było to?
Liczba osób w gospodarstwie domowym