Analiza wyników ankiety "Ankieta dotyczy znajomości wiersza Juliana Tuwima "Lokomotywa"."

1. Jak Julian Tuwim określił lokomotywę w swoim wierszu?
2. Ile wagonów miała lokomotywa?
3. Co znajdowało się w poszczególnych wagonach?
4. Co mijała na swojej drodze lokomotywa?
5. Wiersz "Lokomotywa" autorstwa Juliana Tuwima po raz pierwszy wdano w roku:
6. Czy podoba ci się wiersz "Lokomotywa"