Analiza wyników ankiety "Czy Wierzysz"

Boga
Szatana  
Duchy
Teściową xD