Analiza wyników ankiety "Żaluzje"

Masz w oknach żaluzje?
Jakie?
Wielkość miejscowości
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Sytuacja zawodowa