Analiza wyników ankiety "Prawica ?"

Czy prawica parlamentarna jest w rozsypce ?
Po tym jak Minister  Gowin podał się do dymisji ,to może być problem z większością do głosowania ,
Głosowanie w sprawie głosowania listownego .projekt prawicy upadł ,.Marszałek Sejmu przerwała obrady i zarządziła przerwę ,Co o tym myślisz ?
Płeć
Sytuacja zawodowa
Kontakt
Formularz kontaktowy