Analiza wyników ankiety "Urząd Skarbowy"

  Byłaś/byłeś kiedykolwiek w Urzędzie Skarbowym ?  
  Oceniasz US, jako przyjazną instytucję ?  
  Rocznych rozliczeń podatkowych dokonujesz jako ...  
  Jaki rodzaj formularza rozliczenia rocznego, składasz w US ?   
  Rozliczyłaś/rozliczyłeś już podatek, za miniony rok podatkowy - 2019 ?