Analiza wyników ankiety "Snobizm. "

Wiesz czym jest snobizm? 
Czy kiedykolwiek nazwano cię snobem?  
Czy znasz osoby snobistyczne?
Płeć: