Analiza wyników ankiety "OPŁACANIE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC"

1. Czy posiada Pani/Pan samochód?
2. Czy odpowiada Pani/Pan za opłacenie ubezpieczenia komunikacyjnego OC?
3. Czy zdarzyło się, że pożyczał/a Pani/Pan pieniądze na opłacenie ubezpieczenia komunikacyjnego OC?
4. W jakiej formie opłaca Pani/Pan ubezpieczenie komunikacyjne OC?  
5. Czy byłaby Pani / byłby Pan zainteresowany opłacaniem ubezpieczenia komunikacyjnego OC w 12 miesięcznych ratach gdyby było ono droższe np. zamiast 1x800 pln 12x100 pln?
6. Jaki jest rok produkcji Pani/Pana samochodu?
7. Jaka jest szacunkowa wartość Pani/Pana pojazdu?
8. Jak dużym obciążeniem finansowym jest zakup ubezpieczenia komunikacyjnego OC dla Pani/Pana gospodarstwa domowego?
9. Płeć
10. Pani/Pana wiek
11. Proszę podać ilu mieszkańców liczy Pani/Pana miejscowość
12. Proszę o wskazanie liczby osób w Pani/Pana gospodarstwie domowym
13. Proszę o podanie Pani/Pana stanu cywilnego
14. Proszę o podanie Pani/Pana wykształcenia