Analiza wyników ankiety "Kupno samochodu --"

Jakie są istotne cechy modelu samochodu na ,kyóre zwraca Pan/i uwagę ?
Jakimi kryteriami kieruje się Pan/i przy wyborze serwisu użytkowanego samochodu ?
Czy w okresie najbliższych 2 lat planujesz zmianę samochodu ?
Wielkość miejscowości
PŁEĆ
   Ilość osób w gospodarstwie domowym