Analiza wyników ankiety "Polskie kanały informacyjne TV..."

Który z poniższych polskich kanałów informacyjnych TV uznaje Pani/Pan za najlepszy, najbardziej rzetelny i obiektywny?
Pani/Pana wykształcenie:
Pani/Pana miejsce zamieszkania (przedział liczby mieszkańców):
Pani/Pana wiek:
Płeć:
Kontakt
Formularz kontaktowy