Analiza wyników ankiety "Polityka"

Za jaką partią polityczną jesteś?
Dlaczego cenisz właśnie tą partię?
Czy możesz podać nazwisko polityka, którego najbardziej cenisz?
Jak myślisz, jakie działania mogliby wdrożyć politycy, aby w Polsce żyło się lepiej?