Analiza wyników ankiety "Osobowość w internecie"

Wiek
Jak często korzystasz z Internetu?
Internet daje duże możliwości manipulowania własnym wizerunkiem, a nawet stwarzania za pomocą narzędzi dostępnych w sieci innej, nowej osobowości. Jeżeli znasz kogoś w świecie rzeczywistym, a jednocześnie obserwujesz to, jak prezentuje siebie w sieci, to czy widzisz wyraźne różnice w tożsamości?
Co według Twoich obserwacji ludzie zmieniają najczęściej w swoim wizerunku internetowym w stosunku do wizerunku w realnym świecie?
Czy mógłbyś powiedzieć, że odwiedzając różne portale i strony, pokazujesz innym inną "osobowość" internetową?
Na jakich portalachdokonujesz zmian w swoim wizerunku?
Brak danych
Czy zauważyłeś wśród swoich znajomych, żesposób prezentowania się winterneciezmienia się w stosunku dorzeczywistej tożsamości?
Czy uważasz, że w internecie obowiązuje jakiś zbiór zasad etycznych, które obowiązują wszystkich użytkowników?