Analiza wyników ankiety "Czy Polska powinna przyznać azyl?"

Edward Snowden złożył prośbę o azyl polityczny m.in. w Polsce? Czy Pani/Pana zdaniem Polska powinna udzielić takiego azylu?
Co pani/Pana zdaniem władze Polski powinny wziąć szczegołnie pod uwagę przyznając ewentualnie azyl Edwardowi Snowdenowi?
Co pani/Pana zdaniem władze Polski powinny wziąć szczegołnie pod uwagę odmawiając ewentualnie przyznania azylu Edwardowi Snowdenowi?
Pani/Pana wykształcenie:
Miejsce zamieszkania (wg liczby mieszkańców):
Płeć: