Analiza wyników ankiety "Stosunek do eutanazji"

Płeć
Wiek
Wykształcenie
Jesteś:
Czy uważa Pan/Pani, że eutanazja jest zabójstwem?
Czy popiera Pan/Pani eutanazję?
Jak Pan/Pani myśli, czy rodzina w imieniu chorego może decydować o poddaniu go eutanazji?
Jak Pan/Pani uważa czy lekarz w imieniu chorego może zdecydować o poddaniu go eutanazji?
Czy uważa Pan/Pani, że sam chory może zdecydować o skróceniu swego życia ?