Analiza wyników ankiety "Trendy w turystyce"

Ile razy w ciągu roku wyjeżdża Pani/Pan na wypoczynek?
Jakie wyjazdy Pani/Pan preferuje?
W jaki sposób zazwyczaj wybiera Pani/Pan miejsce/-a, do których jedzie na wypoczynek:
Czy wyższa cena to jednocześnie wyższa jakość usługi?
Jakie miejsce pobytu wybrał(a)by Pani/Pan najchętniej?
akich udogodnień oczekuje Pani/Pan w miejscu pobytu?
Płeć
Wiek
Wykształcenie