Analiza wyników ankiety "Zgodność wykształcenia z wykonywaną pracą"

Czy Pan Pani wykonuje swoją pracę zgodnie z wykształceniem (wyuczonym zawodem)?
Wykonuje Pan/Pani pracę (stanowisko):
Swoje zarobki (wynagrodzenie) uznaje Pan/Pani za:
Czy zamierza Pan/Pani zmienić swoją pracę na bardziej zgodną z posiadanym wykształceniem?
Podjęcie wykonywanej obecnie przez Pana/Pania pracy było:
Czy Pana/Pani zdaniem obecny system szkolnictwa w Polsce jest dopasowany do wymagań współczesnego rynku pracy?
Pana/Pani staż pracy w latach ogółem:
Wykształcenie:
Wiek (w latach):
Miejsce zamieszkania (wg liczby mieszkańców):
Płeć: