Analiza wyników ankiety "Ankiety - badania na StudentsWatch..."

Jakie ankiety na StudentsWatch z uwagi na zakres tematyczny badania lubi Pan/Pani wypełniać najbardziej (dotyczące)?
Woli Pan/Pani jak ankieta - badanie na StudentsWatch z uwagi na styl i konstrukcję (zastosowany model) badania zawiera:
Pana/Pani zdaniem ankiety - badania zamieszczone na StudntsWatch są generalnie:
Pana/Pani staż na StudentsWatch:
Wykształcenie respondenta:
Wiek respondenta:
Miejsce zamieszkania respondenta:
Płeć respondenta: