Analiza wyników ankiety "Przestrzeganie praw i swobód obywatelskich w Polsce..."

Czy Twoim zdaniem obecnie w Polsce są przestrzegane prawa i swobody obywatelskie w pełnym zakresie w odniesieniu do wszystkich obywateli?
Czy w ostatnich 10 latach Pani / Pan lub ktoś z Pani / Pana bliskich, przyjaciół, znajomych, doświadczył osobiście procederu łamania praw człowieka i ograniczania swobód obywatelskich?
Które prawa człowieka i prawa obywatelskie w zawarte w Konstytucji RP są Pani / Pana zdaniem łamane lub ograniczane w Polsce najczęściej?
Wykształcenie respondenta:
Wiek:
Miejsce zamieszkania (przedział liczby mieszkańców)
Status zatrudnienia:
Płeć: