Nazwa badania: Święta Bożego Narodzenia

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Czy lubisz święta Bożego Narodzenia?

N = 150

Czy pójdziesz w święta do kościoła?

N = 150

Czy dzielisz się opłatkiem z bliskimi?

N = 150

Czy chcesz żeby w święta spadł śnieg?

N = 150