Nazwa badania: szkodliwe dla zdrowia

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Badania wykazały, że młodsze pokolenie wpada w panikę i frustrację, gdy odmawia się im korzystania ze smartfonów. Poważne konsekwencje, takie jak bezsenność i depresja mogą wynikać z nieograniczonego i stałego korzystania z telefonu komórkowego. Do podsumowania wyników wykorzystano 41 badań z udziałem 42 000 młodych ludzi. Czy uważasz, że obecne tendencje związane ze smartfonami i technologią są szkodliwe dla zdrowia wszystkich, a nie tylko młodych ludzi?

N = 151

Płeć

N = 151

Wiek

N = 151