Nazwa badania: Krawiec

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Województwo?

N = 152

Jest w twojej miejscowości Zakład Krawiecki?

N = 152

Korzystałaś/eś z jego usług?

N = 152