Nazwa badania: Gazetki reklamowe

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Płeć

N = 139

Przeglądasz gazetki reklamowe sklepów?

N = 139

Kupujesz produkty pod wpływem tych reklam?

N = 139