Nazwa badania: Piwo

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Płeć

N = 119

Lubisz piwo jasne?

N = 119

Jeśli jasne to?

N = 119