Nazwa badania: Papryka

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Płeć

N = 189

Lubisz paprykę?

N = 189

Robisz dania których podstawą jest papryka?

N = 189

Województwo

N = 189