Nazwa badania: Album

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Płeć

N = 178

Zbierasz zdjęcia w formie papierowej?

N = 178

Masz album na takie zdjęcia?

N = 178

Województwo

N = 178