Nazwa badania: Siłownia

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Mieszkasz?

N = 161

Płeć

N = 161

Jest w twojej miejscowości siłownia?

N = 161

Chodzisz na siłownię?

N = 161

Masz karnet na siłownię

N = 161