Nazwa badania: Pielgrzymka

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Płeć

N = 190

Wiek

N = 190

 

Byłeś na jakiejś pielgrzymce?

N = 190

Dokąd była ta pielgrzymka?

N = 190