Nazwa badania: Kominek

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Czy posiadasz w domu kominek?

N = 153

Płeć

N = 153