Nazwa badania: Nauka pływania

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Umiesz pływać?

N = 172

Chodziłaś/eś na naukę pływania?

N = 172

Płeć

N = 172