Nazwa badania: Pierwsza pomoc

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Czy potrafisz udzielić pomocy osobie, która straciła przytomność?

N = 153

Czy potrafisz udzielić pierwszej pomocy osobie, u której doszło do zatrzymania krążenia?

N = 153

Czy należysz do grona osób, które boją się udzielić pomocy?

N = 153

Płeć

N = 153