Nazwa badania: Paragon

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Czy pobierasz paragon po opłaceniu zakupów?

N = 157

Czy sprawdzasz nabyty paragon?

N = 157

Czy porównujesz ceny zawarte na paragonie?

N = 157

Miejsce zamieszkania:

N = 157

Płeć:

N = 157