Nazwa badania: telefon zaufania

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

słyszałeś o telefonie zaufania

N = 164

korzystałeś z niego

N = 164

znasz kogoś kto korzystał

N = 164