Nazwa badania: aborcja

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

interesuje cię temat aborcji

N = 123

aborcja powinna być

N = 123

Płeć

N = 123

Wielkość miejscowości

N = 123