Nazwa badania: transport do pracy

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

pracujesz

N = 119

czym dojeżdżasz do pracy

N = 119