Nazwa badania: Pierwszy dzień lata

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Wiesz że 21 czerwca jest pierwszy dzień lata?

N = 199

Masz plany na ten dzień?

N = 199

Wiek

N = 199