Nazwa badania: grosz

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Co robisz widząc leżący grosz?

N = 228

Płeć

N = 228

Wiek

N = 228