Nazwa badania: zakaz handlu

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

jesteś za zakazem handlu w niedziele

N = 177

robisz zakupy w niedzlele bez handlu

N = 177