Nazwa badania: Ogrodnictwo.

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Czy jesteś osobą, którą fascynuje ogrodnictwo?

N = 292

Czy lubisz prace w ogrodzie?

N = 292

Czy lubisz się relaksowaćw zieleni ogrodu?

N = 292

Czy zawodowo jesteś związany z ogrodem?

N = 292

Miejsce zamieszkania:

N = 292

Płeć:

N = 292