Nazwa badania: Reklama

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Lubisz reklamy?

N = 278

Uważasz ze reklam jest za dużo?

N = 278

Mieszkasz?

N = 278