Nazwa badania: Fioletowa pszczoła

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Zadrzechnia fioletowa, to największa pszczoła w Polsce. Czy znają Państwotego owada?

N = 136

Obecnie pojawia się w wielu miejscach naszego kraju. Czy wie Pan/Pani o tym zjawisku?

N = 136

Czy widzieli Państwo tego owada?

N = 136

Miejsce zamieszkania:

N = 136

Województwo:

N = 136