Nazwa badania: Pytanie na śniadanie

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Czy oglądają Państwo Pytanie na śniadanie?

N = 150

Płeć

N = 150